Vilniaus pokeris

Vilniaus pokeris

Ričardas Gavelis / Dec 15, 2019

Vilniaus pokeris Daugiau nei prie de imtmet i leistame romane Vilniaus pokeris ra ytojas be gailes io su cini ka ironijos gaidele i juok totalitarin socializmo sistem bei jos i ugdyt tarybin mog atskleid ia jo dvil

 • Title: Vilniaus pokeris
 • Author: Ričardas Gavelis
 • ISBN: 9789986161776
 • Page: 473
 • Format: Hardcover
 • Daugiau nei prie de imtmet i leistame romane Vilniaus pokeris ra ytojas be gailes io, su cini ka ironijos gaidele i juok totalitarin socializmo sistem bei jos i ugdyt tarybin mog , atskleid ia jo dvilypum Knyga suk l tikr sprogim homo sovieticus, bevirstan io laisvu mogumi, s mon je Roman herojai po paklusnumo ir padorumo kauk mis slepia seksualinius i Daugiau nei prie de imtmet i leistame romane Vilniaus pokeris ra ytojas be gailes io, su cini ka ironijos gaidele i juok totalitarin socializmo sistem bei jos i ugdyt tarybin mog , atskleid ia jo dvilypum Knyga suk l tikr sprogim homo sovieticus, bevirstan io laisvu mogumi, s mon je Roman herojai po paklusnumo ir padorumo kauk mis slepia seksualinius i krypimus, sadizm , pami im , smurt ir visas kitas neigiamas mogaus savybes.

  • [PDF] Download ✓ Vilniaus pokeris | by ✓ Ričardas Gavelis
   473 Ričardas Gavelis
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Vilniaus pokeris | by ✓ Ričardas Gavelis
   Posted by:Ričardas Gavelis
   Published :2019-09-11T03:03:08+00:00

  About "Ričardas Gavelis"

   • Ričardas Gavelis

    Ri ardas Gavelis prozininkas, dramaturgas, eseistas, grie iausias totalitarizmo kritikas lietuvi literat roje, da nai vadinamas pagrindin s savo metaforos Vilniaus kaip Visatos subin s k r ju Tyrin jo lietuvi ko mentaliteto deformacijas, demaskavo ideologij poveik asmenybei 1968 metais baig Druskinink vidurin mokykl Studijavo Vilniaus Universitete ir gavo fiziko teoretiko diplom 1973 m baig s studijas, prad jo dirbti Moksl Akademijos Fizikos institute, v liau urnal Mokslas ir gyvenimas bei Pergal redakcijose Taip R Gavelis neju ia sitvirtino literat riniame gyvenime, tapdamas profesionaliu ra ytoju prozininku, dramaturgu, publicistu R.Gavelio k ryboje didel reik m turi Vilnius Vieniems roman herojams jis yra it m kla, supuv s organizmas, nuodijantis gyvenim , kitiems i tikimas draugas, gelbstintis nuo pavoj , o da niausiai Vilnius tai varnas ramus, i mintingas, stebintis moni gyvenim , padedantis i kilus tam tikriems pavojams R Gavelis sumaniai skelb laisvo, veiklaus ir atsakingo mogaus gyvenim Jo menin kalba racionali, lau ydamas tabu jis atskleid ia intymaus gyvenimo epizodus Savo k ryba ra ytojas band i vaduoti gimt j literat r i provincialumo Neapdovanotas jokiomis premijomis ar kitais apdovanojimais, bet sulauk s did iuli tira vien Vilniaus pokerio parduota apie 100 000 egzempliori ir mylimas skaitytoj Pirmoji knyga apsakym rinkinys Neprasid jusi vent 1976 m I viso i leido 4 noveli rinkinius ir 7 romanus, para kelet pjesi R Gavelio proza viena domiausi ir dr siausi socialin s kritikos lietuvi literat roje form Naujus kelius tokiai kritikai atv r analitinis, fantasmagori kas, paradoksalus, metafori kas autoriaus stilius Autorius demitologizavo daugel tautini ventenybi , i auk tino prot ir dvasios laisv , naudojo aidybin masin s kult ros element monta , neveng atviros erotikos Kvestionuojamos tautin s, istorin s, politin s, religin s vertyb s literat rin s mitologizacijos b du sustabdo laik , kei ia socialin s erdv s dimensijas Vaizduojamas pasaulis primena kafki k j , noveli fabula pajungta giluminiams psichologijos si bavimams, kuriuos valdo likimo nei vengiamyb S moningas provokatorius , novel s meistras , ne vankybi platintojas , degradav s fizikas taip apib dinamas jo talentas.R Gavelis netik tai mir b damas 52 ej met Mirties prie astis sustojusi irdis.


  673 Comments


  1. I was afraid I'd have to like this because it was from Lithuania. I'd plow my way through, then give it five stars just because it's Baltic literature. But, hang on, what's this? - it's excellent. And cryptic. And surreal. Elements of Kafka, Joyce, and Pelevin. At times it felt excessively philosophical for my tastes, but if you're going to be the one book in English to represent Lithuanian literary culture (so far?), you want to be a bit philosophical. This was one of those books that required [...]


  2. Vienas dalykas tikrai sieja mane su pagrindine šitos knygos ašimi – nepaneigiama neapykanta balandžiams. Visa kita – atvira diskusijoms. Pusšimtis dienų su šita knyga ir dvi knygos prasiblaškymui pakeliui – šitaip sunkiai paskutinį kartą turbūt iš reikalo skaičiau tik „Tūlą“. Tendencija kaip ir aiški – snobiškos knygos, kuriose psichozių ir Vilniaus daugiau negu galima pavežt yra ne man. Bet šį kartą negaliu pasakyti, kad rezultatas tebuvo kančia. Pirma dalis, [...]


  3. One of the favorite books of Lithuanian writers.A lot of truth spoken, cannot stop wondering how Soviet government let it be printed. The book criticise them at a very high level. A lot of insights about Lithuania and our history, even theories about a branch of human race - Homo Lituanicus that I've never thought about before. I believe it's a must-read for every Lithuanian, especially the new generation so they can understand how the things were 20 years before. Another thing I really loved ab [...]


  4. Although I was engaged and rewarded almost constantly by Ričardas Gavelis's Vilnius Poker (translated by Elizabeth Novickas), I know the book is not for everyone. In particular Vytautas Vargalys, its delusional, pathologically misogynist labor-camp survivor protagonist whose PTSD-spurred paranoia presents him with a nameless group of nameless but italicized Them lurking around every corner, makes a challenging companion throughout the first 300 pages of the book. There is, undeniably, darkness [...]


  5. THIS. BOOK.It's altogether so incredibly frustrating that I'm not sure how to start describing it. And I couldn't possibly give it a rating! God no!As for plot summary, well, that's impossible. But basically, there's a group of people, some friends in Vilnius in the mid-late Soviet period, working at a library. The most important character among them is a paranoid, delusional gulag survivor. There are a bunch of other tragic genius men and a lot of women who get trampled. Or maybe not; I don't k [...]


  6. Peraugusi savo laiką, makabriškų vaizdų ir kartu tokia melancholijos pilna knyga. Piktas kalbėjimas, skaudžiai besijuokiantis iš visų aplinkui esančių, o labiausiai savęs. Visas tekstas - kritiško mąstymo mokykla, sukonstruotas genijaus, tiesiog besiprašantis analizių, recenzijų, mokslinių tyrinėjimų. Kiek ten dar užkasta, paslėpta, kiek dar daug kartų teks atsiversti ir ieškoti! Be galo džiaugiuosi, kad perskaičiau šią knygą būdama dvyliktoje klasėje, dar labiau d [...]  7. I've read few translations (from various languages to English) that possess so much of what I assume is the author's original rhythms, attitude and texture. A fan of Vilnius, of Lithuania, and of the Lithuanian language and story, I am grateful to the translator, Elizabeth Novickas, for her care and brilliance in bringing this novel to English-speaking readers.


  8. Šią knygą nusipirkau prieš keletą metų Klaipėdos knygų komise už 2€ Pragulėjusi daugiau nei dvejus metus mano lentynoje, ji prašyte prašėsi paimama į rankas. Vasaros pradžioje išsikėliau sau tikslą - įveikti ,,Vilniaus pokerį" iki rudens pradžios. Tuomet dar nežinojau, jog nuo šio rugsėjo pradėsiu studijuoti lietuvių filologiją. Nežinojau, jog tam, kad perprasčiau ,,pokerį", turėsiu apsigyventi Vilniuje, miegoti su šia knyga, jaustis sekama "Jų", skaityti per p [...]


  9. Prireikė daug laiko, kad perskaityčiau šią knygą, bet vertėjo. Puiki knyga, nors ne visiems suprast. Šią knygą galima pavadinti meilės laišku Vilniui ir paauglystei ir savęs paieškoms. Perskaičius šią knygą, ji verčia skaitytoją susimąstyti Manau, kad visiems lietuviams būtina perskaityti šią knygą.


  10. If I had to decribe this book in one sentence, I would say it is the masterpiece of Lithuanian literature. After reading this book I was really disappointed that it is not included in Lithuanian school curriculum anymore as the compulsory read. It is often hard to follow, especially when narrations of other characters come in, but it is worth the effort. The story itself paints very accurate picture of life in the Soviet Union, which nowadays becomes increasingly romanticized by the people of ol [...]


  11. A very interesting insight into the Lithuanian mindset, and not easy going as a result. The change of narrative was nicely executed, and was neatly used to emphasis the troubled mindset of the main protagonist. Not necessarily enjoyable, but interesting.
  12. To be, for once, succinct, I was not at all ready for this book. Vilnius Poker is a deep, difficult read that I will absolutely return to. For whatever reason, however, I couldn’t muster the focus the writing demands of the reader. Realizing this, I set it aside and will try again at some point down the road.That said, even though I struggled with it, I knew I was reading, or trying to read, something very special. Gavelis’ writing is, in a word, stunning. It is also packed with big, huge, t [...]


  13. This book is incredible. I have read it over and over again and have always found something new within the text. My only critique is that the english translation loses some of the mystere and leaves less to the imagination than the original Lithuanian piece. Nevertheless, its dirty, depressing, haunting, and it stays in your mind for awhile. I never will look at pidgeons the same.


  14. Soviet desolation, crass sexuality, Kafka-worship and hopelessness if you have the stomach for nihilism by all means read this book.

  15. Geriausia kada nors skaityta lietuvių autoriaus knyga.Gavelis sugebėjo parašyti tokį romaną, kokio, rodos, iki šiol nė vienam lietuviui dar pavyko.


  16. Fantastic book, filled with quotable quotes, creates a paranoid universe of "Us vs. Them" that you can't help but start to understandd start to feel a little paranoid yourself.
  17. Vilnius Poker is a difficult, dense and brutal book written by Ricardas Gamelis that explores the effects of prolonged foreign oppression, both psychological and physical, upon a people and city (Vilnius, Lithuania 1970's-80's) and results in a homicide that is not fully resolved. The main character, Vytautas Vargalys, has survived the horrific, dehumanizing labor camps from the age of 17 through 28, and suffers from paranoia and hallucinations. He tries to discover what happened to Vilnius and [...]


  18. Dar skaitydamas ją uždaviau sau klausimą, kodėl mokantis gimnazijoje niekas neatkreipė į Ją mano dėmesio! Gal mano jaunystės kelias būtų nuėjęs visai kita linkme. Gal? O gal būčiau jos nesupratęs taip, kaip suprantu dabar? Niekada nerenku, neišsirašau citatų iš skaitomų knygų. Iš Vilniaus pokerio išrašyta jų daugiau nei 10, tai labai daug ką pasako :) Ir į savo Vilnių nuo šiol žiūriu pro kiek kitus akinius (nors akinių ir nenešioju). Ir kaip vienas herojų persi [...]


  19. ENFIN ! Il m'aura fallu plus de deux mois pour venir à bout de Vilnius Poker, et même si j'ai pas mal pataugé au début, la fin était nettement plus fluide pour moi. Difficile de le noter parce que je ne l'ai sans doute pas savouré comme il le faudrait, ce n'est pas le genre de livre qu'on a intérêt à lire par tout petits bouts pendant des semaines. Dans tous les cas, une deuxième lecture s'imposera dans les années à venir !  20. four narrators (one of them is a dog, cool) and cold and gray and bleak. prose teeters on that feeling where you aren't sure if you are going to puke or not but you keep swaing back and forth over the toilet, oh my god you want to die so bad. read this book and then when you die and come back you can read it again-- The live skeleton crawls on all fours through the pen and nibbles at the grass. The skeleton of a tall man with a toothless mouth and bloody gums rips out a dried-up clump and slowly [...]


  Leave a Reply