Dziecięca choroba liberalizmu

Dziecięca choroba liberalizmu

Rafał Woś / Jun 04, 2020

Dzieci ca choroba liberalizmu Spojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty kt re dominuj od

 • Title: Dziecięca choroba liberalizmu
 • Author: Rafał Woś
 • ISBN: 9788364437243
 • Page: 275
 • Format: Paperback
 • Spojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo , dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty, kt re dominuj od lat w Polsce, poza prze wiadczenie, e wzrost gospodarczy zale y tylko od taniej si y roboczej Bogaty Zach d r wnie kiedy my la , e czysty liberalizm to najlepszaSpojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo , dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty, kt re dominuj od lat w Polsce, poza prze wiadczenie, e wzrost gospodarczy zale y tylko od taniej si y roboczej Bogaty Zach d r wnie kiedy my la , e czysty liberalizm to najlepsza i najszybsza droga rozwoju Potem jednak zobaczy , e to wcale nie jest takie oczywiste Ksi ka Dzieci ca choroba liberalizmu zwraca uwag na konkretne deficyty i patologie polskiego ycia gospodarczego I stara si zasia w g owach czytelnik w w tpliwo ci Czy model ekonomiczny, w kt rym warunki dyktuje kapita nastawiony tylko na maksymalizacj zysk w i minimalizacj koszt w, to rzeczywi cie najlepsze rozwi zanie Czy nie jest tak, e lekarstwa podawane od 25 lat polskiej gospodarce naprawd jej i nam nie pomagaj Owszem, lecz jedno, ale maj wiele gro nych skutk w ubocznych Cho by uelastycznienie zatrudnienia, niskie p ace dzia aj nie tylko na niekorzy spo ecze stwa, ale tak e kapita u, bo os abiaj popyt Dzieci ca choroba liberalizmu, na kt r wed ug autora cierpi nasz kraj, zrodzi a si na specyficznym splocie dw ch czynnik w Bankructwa Polski w latach osiemdziesi tych i wiatowej dominacji neoliberalnego konsensusu waszyngto skiego Polska odgrywaj ca w systemie wiatowym rol kraju peryferyjnego nie mia a szans, by przed liberalnym bakcylem si obroni Nasze elity zakocha y si w neo liberalizmie, nauczy y si z niego korzysta i z czasem nie potrafi y ju wyobrazi sobie innej drogi rozwoju kraju Dzi jednak Niemcy, Skandynawowie, Kanadyjczycy, nawet Anglosasi wyleczyli si ze swojej wersji dzieci cej choroby Teraz czas na nas, by wyrosn z wersji liberalizmu prostackiego, moralnie w tpliwego oraz ekonomicznie nieefektywnego.

  • [PDF] Download ✓ Dziecięca choroba liberalizmu | by Þ Rafał Woś
   275 Rafał Woś
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Dziecięca choroba liberalizmu | by Þ Rafał Woś
   Posted by:Rafał Woś
   Published :2020-03-07T12:08:12+00:00

  About "Rafał Woś"

   • Rafał Woś

    Rafał Woś Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Dziecięca choroba liberalizmu book, this is one of the most wanted Rafał Woś author readers around the world.


  234 Comments

  1. Świetnie i przystępnie napisana książka, która przypomina, że w gospodarce nie tylko moneta ma dwie strony oraz, że nie ma jedynie słusznej drogi. Autor dokonuje krytyki obowiązującego od lat 90. w polskiej gospodarce paradygmatu neoliberalnego i omawia propozycje rozwiązań na czasy po wielkim kryzysie finansowym pocz. XXI w. Głównie skupia się na problemie pracy, podatków i zabezpieczenia emerytalnego oraz braku zabezpieczeń socjalnych istniejących w innych gospodarkach Zachod [...]


  2. Trafne zdiagnozowanie wypaczeń w realizowanym w Polsce od ćwierćwiecza systemie "gospodarki rynkowej". Jak dziki to model, wiedzą w tym kraju miliony. O tym, że kapitalizm można realizować w sposób przyjaźniejszy dla ludzi, wiedzą ci, którzy po otwarciu unijnych granic wyjechali i wracać na Zieloną Wyspę nie chcą. Wiedzą to również nieliczni ekonomiści, którzy, niestety, są zakrzykiwani przez wyznawców obowiązującego obecnie systemu. Szkoda, że ci ostatni zdają się nie [...]


  3. Bardzo ciekawe podsumowanie transformacji w Polsce po 1989 roku. Wytyka wady wolnego rynku i budzi refleksje czy rzeczywiście droga, którą obrała Polska jest dobra (niskie podatki, tania siła robocza) - zwłaszcza, że zachodnie państwa kroczą zupełnie inną (często prowadząc zakrojoną na dużą skalę politykę socjalną, tak w naszym kraju wyszydzaną).


  4. Każda osoba, która uważa, się za inteligenta powinna uznać tę książkę za pozycję obowiązkową. Mamy inne, trudne czasy. Uczmy się budować nowy kraj, który nie zapomina o tych najsłabszych. Niektóre książki nie są ważne dlatego, że są piękne, są ważne, bo poszerzają nasze horyzonty.  Leave a Reply