Cemaat İsterse

Cemaat İsterse

Çağdaş Ulus / Jan 19, 2020

Cemaat sterse Vatan gazetesi muhabiri a da Ulus Kalkavan soyad n n kar t bir trafik kazas n ayd nlatan haberler yaparken bir anda kendisini KCK ya ye olmak su lamas yla hapiste bulur Aylar ge er ve tutuklu gazete

 • Title: Cemaat İsterse
 • Author: Çağdaş Ulus
 • ISBN: 9789753438018
 • Page: 421
 • Format: Paperback
 • Vatan gazetesi muhabiri a da Ulus, Kalkavan soyad n n kar t bir trafik kazas n ayd nlatan haberler yaparken, bir anda kendisini KCK ya ye olmak su lamas yla hapiste bulur.Aylar ge er ve tutuklu gazeteci a da Ulus, hapishanede e itli psikolojik i kencelerle kar la r nce postas na ambargo konur sonra da gardiyanlar taraf ndan tuvaletleri temizlemeye zorlan r.Vatan gazetesi muhabiri a da Ulus, Kalkavan soyad n n kar t bir trafik kazas n ayd nlatan haberler yaparken, bir anda kendisini KCK ya ye olmak su lamas yla hapiste bulur.Aylar ge er ve tutuklu gazeteci a da Ulus, hapishanede e itli psikolojik i kencelerle kar la r nce postas na ambargo konur sonra da gardiyanlar taraf ndan tuvaletleri temizlemeye zorlan r Konu TBMM nin g ndemine bile ta n r, sonra da a da Ulus hakk nda ulusal medyada ard ard na haberler kar.Peki neydi a da Ulus un su u a da Ulus, s radan bir trafik kazas haberinin pe inde ko arken nce tehditler al r, evi g zetlenir sonra da ikayet i in gitti i karakol onu ba ndan savar Sonu ta o ara t rma ve haberleriyle birilerinin aya na basm t r a da Ulus bununla da kalmaz, Cemaatin, emniyet ve medya i indeki ili kilerini de ara t rmaya ba lar te bu andan itibaren de ipi ekilir a da Ulus, d zmece telefon dinlemeleri ve asl olmayan kan tlarla tutuklan r ve tam 268 g n tutuklu kal r Bu s rede hi bir hakim ne onun anlatt klar na ne de avukat n n ithamlar r ten sa lam kan tlar na bakar a da Ulus, nl Alman yazar Heinrich B ll n Katharina Blum un i nenen Onuru ba l kl kitab ndaki hikayeyi an msatan olaylar ve an lar n Cemaat sterse ba l kl bir kitapta toplad Kitap Kaynak Yay nlar ndan kt.Ulus, kitab na dava s recindeki b t n belge ve kan tlar da ekleyerek, s radan bir yurtta n ba na her an neler gelebilece ini kan tlar yla g steriyor.Kitapta ayr ca ge ti imiz g nlerde Vatan gazetesindeki i ine son verilen Mustafa Mutlu nun da bir ns z yer al yor a da Ulus, k r bir kur unla vurulman n ad d r Gencecik bir meslekta m hen z gazetecili inin nc y l nda b y k bir hataya ya da komploya kurban gidiyordu.Bilgisayar n ba na oturdum ve ertesi g nk gazeteye, Ben a da a inan yorum ba l kl bir yaz yazd m te o yaz yla, a da n tam dokuz ay s recek tutukluk maceras n n i inde buldum kendimi Mustafa Mutlu Vatan Gazetesi

  • Free Read [Chick Lit Book] µ Cemaat İsterse - by Çağdaş Ulus ↠
   421 Çağdaş Ulus
  • thumbnail Title: Free Read [Chick Lit Book] µ Cemaat İsterse - by Çağdaş Ulus ↠
   Posted by:Çağdaş Ulus
   Published :2019-01-11T13:05:35+00:00

  About "Çağdaş Ulus"

   • Çağdaş Ulus

    Çağdaş Ulus Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Cemaat İsterse book, this is one of the most wanted Çağdaş Ulus author readers around the world.


  444 Comments

  Leave a Reply