Valmieras puikas

Valmieras puikas

Pāvils Rozītis / Dec 12, 2019

Valmieras puikas P vila Roz a rom n Valmieras puikas att lota Latvijas provinci l s pils ti as Valmieras dz ve gs s kum Tas ir laiks kad j tama gada revol cijas tuvo an s Notikumi skat ti

 • Title: Valmieras puikas
 • Author: Pāvils Rozītis
 • ISBN: 9785796601396
 • Page: 273
 • Format: Paperback
 • P vila Roz a 1889 1937 rom n Valmieras puikas 1936 att lota Latvijas provinci l s pils ti as Valmieras dz ve 20 gs s kum Tas ir laiks, kad j tama 1905 1907 gada revol cijas tuvo an s Notikumi skat ti pusaud u Valmieras skol nu ac m Vi i m c s, lasa, pr to, str das, v ro pieaugu o dz vi, m ina izprast sare to laiku un t probl mas Rom n daudz autobiP vila Roz a 1889 1937 rom n Valmieras puikas 1936 att lota Latvijas provinci l s pils ti as Valmieras dz ve 20 gs s kum Tas ir laiks, kad j tama 1905 1907 gada revol cijas tuvo an s Notikumi skat ti pusaud u Valmieras skol nu ac m Vi i m c s, lasa, pr to, str das, v ro pieaugu o dz vi, m ina izprast sare to laiku un t probl mas Rom n daudz autobiogr fiska materi la Taj spilgti izpau as autora nov rot ja prasme un m ka veidot interesantu si etu Zin tniskais priek v rds, p cv rds un koment ri pal dz s dzi k izprast t laikanotikumus un to atspogu ojumu rom n.

  • Free Read [History Book] ☆ Valmieras puikas - by Pāvils Rozītis ¹
   273 Pāvils Rozītis
  • thumbnail Title: Free Read [History Book] ☆ Valmieras puikas - by Pāvils Rozītis ¹
   Posted by:Pāvils Rozītis
   Published :2019-09-09T02:46:00+00:00

  About "Pāvils Rozītis"

   • Pāvils Rozītis

    Pāvils Rozītis Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Valmieras puikas book, this is one of the most wanted Pāvils Rozītis author readers around the world.


  524 Comments


  Leave a Reply